Wat is Social Return?

Sociaal ondernemen

De gemeente of landelijke overheid doet regelmatig aanbestedingen. In die aanbestedingen formuleert de overheid opdrachten die zij aan het bedrijfsleven voorlegt. Dit kunnen leveringen van producten zijn, maar ook van diensten en werken (de bouw van wegen of tunnels). Bedrijven kunnen inschrijven op een aanbesteding en de opdracht ‘winnen’. Bij grote aanbestedingen legt de overheid echter wel een voorwaarde op die Social Return genoemd wordt. Wat dit precies is, lees je hier. We gaan hierbij uit van de definitie van de overheid. De term Social Return heeft namelijk verschillende definities en kan op meerdere manieren uitgelegd worden.

Social Return

Bij Social Return wordt het winnende bedrijf dat de opdracht mag gaan uitvoeren verplicht om een gedeelte (vaak 5% of meer) van het totale factuurbedrag te besteden aan een sociaal doel. Dit sociale doel houdt in dat je mensen inzet voor de opdracht die door omstandigheden een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Denk aan werkzoekenden met een uitkering, mensen die deels arbeidsongeschikt zijn, een handicap hebben of geen scholing hebben gehad. Of huismoeders die weer aan de slag willen of hooggeschoolde medewerkers die tijdelijk in de ziektewet zitten. Het kan gaan om een baan, werkervaringsplek, opleiding of training.

De invulling van Social Return

Veel gemeenten en andere overheden hebben bepaalde richtlijnen over hoe de Social Return ingevuld moet worden. Maar het komt ook vaak voor dat ze aan het desbetreffende bedrijf ruimte geeft om hierover te brainstormen. Er zijn veel opties en je kunt de Social Return dus op vele creatieve manieren invullen. Een organisatie die je hierbij kan helpen, is PSO Nederland.

De voordelen van Social Return voor bedrijven

Social Return klinkt als een lastige verplichting, maar het kan ook voordelen opleveren. Je zet je als bedrijf in om minder bedeelden op de arbeidsmarkt een kans te geven. Een kans om zich te ontwikkelen, iets te leren en iets te verdienen. Het geeft je bedrijf een maatschappelijk gezicht. Daarnaast breng je diversiteit binnen je bedrijf. Dit kan frisse nieuwe inzichten opleveren.