ICT-opleiding voor mensen met verstandelijke beperking

Leerlingen met een leerachterstand of verstandelijke beperking kunnen via een leerwerkplaats een formele kwalificatie krijgen op het gebied van ICT en Multi Media MBO niveau 1 (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

Deze leerwerkplaats is een alternatieve opleidingsroute met veel aandacht is voor sociale vaardigheden, mediawijsheid  en arbeidsvaardigheden. De leerlingen leren niet alleen van elkaar, maar ze worden ook ondersteund door studenten van de ROC’s mediadesign die fungeren als buddies. Daarnaast krijgen de leerlingen een persoonlijke coach toegewezen.

De leerwerkplaatsen slaan hun vleugels uit. In een viertal plaatsen -Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Doetinchem- worden nu deze opleidingsroute in samenwerking met zorginstellingen en het ROC aangeboden.