Bijstand steeds strenger

Ruim een half miljoen mensen in Nederland ontvangt op dit moment een bijstandsuitkering van de gemente waarin men woonachtig is. Toch is het steeds moeilijker om een bijstandsuitkering aan te vragen en ook daadwerkelijk te krijgen, hoe komt dat?

Bijstandsaanvraag steeds vaker afgewezen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking ondervind op dit moment veel problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn te weinig banen en teveel werklozen. De regering is druk bezig om dit op lange termijn op te lossen voor deze groep mensen die hiervan het slachtoffer is geworden. Veel van deze mensen moeten daarom een bijstandsuitkering aanvragen en zich wenden tot de gemeente waarin men woonachtig is. Helaas is het zo dat een hoop mensen een afwijzing op de mat krijgen met betrekking tot hun bijstandsaanvraag.

Een van de belangrijkste redenen waarom veel mensen een afwijzing krijgen is doordat de gemeentes slechts een bepaald bedrag kunnen uitgeven om deze uitkeringen uit te geven. Aangezien veel gemeentes het tegenwoordig allemaal zelf moeten regelen is dat best een pittige opgave. De grootste groep slachtoffers zijn de gezinnen met kinderen die zich dan moeten wenden naar de Voedselbank en andere hulpinstanties om zichzelf iedere maand het hoofd boven water te houden. Toch is het niet altijd de gemeente zijn schuld wanneer het om een afwijzing gaat. Als je een bijstandsaanvraag doet dien je je te houden aan een aantal regels en plichten zoals het invullen van bepaalde formulieren, sollicitatieplicht en de verplichting tot het melden van grote uitgaves zoals het kopen van een wasmachine, tv of zelfs een auto. Alles, maar dan ook echt alles dien je op te geven bij de gemeente zodat zij een goede inschatting kunnen maken van je huidige financiële situatie.

Bijstandsuitkering niet voldoende

Een kleine groep mensen die reeds een bijstandsuitkering ontvangt klaagt over het feit dat de uitkeringen te laag zijn. Gezien de huidige economie is dat geen onterechte klacht. Veel producten zijn duurder geworden sinds de komst van de euro en veel mensen kunnen de nieuwe zorgverzekeringspremie niet langer meer betalen. Mede daarom dat er zoveel mensen zijn met betalingsachterstanden op hun zorgpolis. Voor deze groep mensen is het eventueel mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen waardoor de gemeente een bepaald bedrag vrij kan maken voor eventuele plotselinge grote uitgaves zoals een wasmachine, tv of koelkast.