Van arbeidmatige dagbesteding naar een ‘werkgeversbenadering’ in de zorg

Zojuist is een onderzoeksverslag uitgekomen waarin een overzicht gegeven wordt van de ervaringen met het inzetten van cliënten van dagbesteding in een bedrijfsmatige omgeving. De cliënten zijn niet langer actief in een door de instelling opgezette arbeidsvoorziening, maar verlenen direct diensten aan een bedrijf.

Het bedrijf in kwestie is Crawford @ company dat actief is in de zakelijke dienstverlening, met name op het gebied van verzekeringsschades. De zorginstelling is Pameijer werkzaam in Rotterdam en omstreken voor ongeveer 4000 cliënten.

In de begintijd leverden de cliënten van Pameijer vooral gemaksdiensten: het schoonhouden van de keuken, leegmaken van de papierbakken e.d. Sinds begin dit jaar is Pameijer ook betrokken bij het primaire proces van Crawford, cliënten scannen de documenten in Crawford. De samenwerking tussen beide organisaties is vanaf begin dit jaar geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

In het verslag wordt ingegaan op de meerwaarde die deze vorm van samenwerking biedt voor het bedrijf, voor de zorginstelling, en ook voor de cliënten. Deze laatste groep vindt deze activiteiten betekenisvoller en afwisselender dan de activiteiten van de dagbesteding.